کلیدواژه‌ها = Boraginaceae
تعداد مقالات: 12
1. تکامل صفات ریخت‌شناسی بر روی سرده (Boraginaceae) Onosma در ایران، براساس توالی‌های هسته‌ای و کلروپلاستی

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-48

فاطمه نصرالهی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ الهام امینی؛ ولی‌اله مظفریان


2. بررسی وضعیت Nonea echioides در فلور ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 22-28

محمود بیدارلرد؛ عطیه نژاد فلاطوری


3. مطالعات ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی گل و فندقه برخی از گونه های (Onosma L. (Boraginaceae در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 211-227

مهناز عرب عامری؛ احمدرضا محرابیان؛ مسعود شیدایی


4. گزارش گونه های جدید Ceratophyllum submersum و Argusia sibirica از فلات اوستیورت، ازبکستان

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 259-262

دیلارون مناجاتدینوا تاجدینوا


6. فیلوژنی مولکولی جنس ( Rochelia (Boraginaceae بر اساس توالی های nrDNA ITS و cpDNA trnL-F

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 22-29

مریم خوش‌سخن مظفر؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ سارا سعادتمند؛ فریده عطار


7. گزارش جنس جدید Ogastemma از تیره گل گاو زبان برای اولین بار از فلور ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 172-174

محمود ضعیفی؛ سلیمه رمضانزاده


8. بررسی مورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی جنس (Nonea Medicus (Boraginaceae در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 129-139

منیژه پاکروان فرد؛ عطیه نژاد فلاطوری؛ اختر توسلی


11. دو گونه جدید از تیره‌های گل سرخ و گل گاوزبان از ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 181-186

محبوبه خاتم ساز


12. سه گونه جدید از تیره Boraginaceae (گاو زبان) از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 1-8

محبوبه خاتمساز