کلیدواژه‌ها = distribution
تعداد مقالات: 9
1. یک گونه جدید از جنس Codonopsis (تیره گل استکانی) از آسیای میانه

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-124

فورکات کازانو؛ اولوگیک کودیروو؛ انار میرزاگالیوا


2. ریخت شناسی هاگ سرخس Cheilanthes persica (Bory) Mett. ex Kuhn. و مراحل نموی آن

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 130-135

سید محمد معصومی؛ حمید رضا قاسمپور؛ جواد صبحی


3. تاکسونومی جنس .Paeonia L از تیره گل صد تومانی (Paeoniaceae) در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-78

مصطفی اسدی


4. گزارش گونه جدیدی از جنس Myosotis از تیره Boraginaceae برای فلور ایران: کشف مجدد یک گونه نادر

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-46

محمد محمودی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ علی اصغر معصومی


6. تاکسونومی و انتشار خزه Racomitrium crispulum در بلندی‌های غرب هیمالیا، هندوستان

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 248-256

دینش کومار ساکسنا؛ محمد سایفول-عارفین


7. تاکزونومی تجربی جنس بید در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-20

علی اصغر معصومی


8. الگوهای انتشار جنس (Acantholimon (Plumbaginaceae در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 114-120

مصطفی اسدی


9. یادداشتهایی بر جنس Pedicularis در ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 241-245

شهریار سعید مهرورز