کلیدواژه‌ها = Solanaceae
تعداد مقالات: 3
1. Physalis angulata L. ، گزارشی جدید برای فلور ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 32-34

امین زراعتکار؛ فرخ قهرمانی نژاد


2. گزارش گونه جدیدی از جنس Mandragora متعلق به تیره Solanaceae برای فلور ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 179-182

مهری دیناروند؛ حمید هویزه


3. مطالعات اپیدرم برگ در گونه‌های جنس بنگ‌دانه در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 81-90

احمد قهرمان؛ محبوبه خاتمساز؛ مریم گنجی کریمی