کلیدواژه‌ها = Scrophularia
تعداد مقالات: 5
1. سه گونه جدید و دو گزارش تازه برای ایران از استان ایلام

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 204-212

ولی الله مظفریان


3. گونه‌های جدیدی از جنس اسکروفولاریا در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 193-202

فریده عطار؛ محمد رضا جوهرچی؛ مصطفی نوروزی؛ احمد حاتمی


4. یادداشتهائی بر جنس اسکلروفولاریا در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 136-143

فریده عطار


5. معرفی دو گونه جدید از جنس های Jurinea و Scrophularia از جنوب شرقی ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 245-250

احمد قهرمان؛ سید منصور میرتاج الدینی