کلیدواژه‌ها = Lathyrus
تعداد مقالات: 4
1. میکرومورفولوژی خامه در قبیله Fabeae (Fabaceae)با تاکید بر جنس Lathyrus

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-87

رقیه اسکوئیان؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی؛ طاهر نژاد ستاری؛ ولی الله مظفریان


2. بررسی میکروماکرومورفولوژی برخی گونه‌های جنس Lathyrus در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 205-212

فریبا شریف‌نیا؛ روشنک سلیمانی؛ فهیمه سلیم‌پور


3. یک گونه جدید از جنس Lathyrus از بخش Platystylis برای ایران و جهان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 7-9

ولی اله مظفریان؛ مریم اهوازی؛ محمد مهدی چرخچیان


4. گزارش گیاهانی جدید و جالب از استان کردستان ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 233-237

حسین معروفی