کلیدواژه‌ها = flora of Iran
تعداد مقالات: 17
2. گونه جدید Clematis khuzestanica (Ranunculaceae) از جنوب غرب ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 16-18

مهری دیناروند


3. بررسی اجمالی روابط فیلوژنتیکی Bromus pumilio (Poaceae) و خویشاوندان براساس توالی‌های nrDNA ITS و trnL-F

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-10

زهرا پورمشیر؛ عاطفه امیراحمدی؛ رضا نادری


4. گونه Trifolium longidentatum، گزارش جدیدی برای فلور ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 6-9

سمیه یوسفی؛ حسین معروفی؛ حجت اله سعیدی


5. مطالعه کاریوتیپی و گزارش عدد کروموزومی جدید در برخی گونه‌های سرده فرفیون، تیره Euphorbiaceae در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-71

جرن فصیحی؛ شاهین زارع؛ نسیم اذانی؛ یاسمن سلمکی


6. گزارش جدید از جنس Sprobolus ، تیره Poaceae برای فلور ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 6-7

سمیه سلیمی؛ محمد رضا رحیمی نژاد


7. اعداد کروموزومی و ویژگی‌های کاریوتیپی گونه‌های انتخابی از سرده پیاز (تیره نرگسیان) بخشه والک‌ها از ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 158-164

آزاده اخوان؛ حجت الله سعیدی؛ شاهین زارع؛ محمد رضا رحیمی نژاد


8. گزارش جدید گونه Primula fedtschenkoi از تیره پامچال برای ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 10-12

محمد رضا جوهرچی؛ ملیحه نجاتی عدالتیان


9. گونه‌ای جدید از جنس (Oxytropis DC. (Fabaceae و یک گزارش جدید از جنس (Androsace L. (Primulaceae از شمال ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-23

ایوب مرادی؛ علی اصغر معصومی؛ سعید افشارزاده؛ بهنام حمزة؛ ولی‌اله مظفریان


10. دو گونه جدید از جنس کوزینیا از تیره گل آفتابگران در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 6-9

مصطفی اسدی


11. گزارش جنس جدید Ogastemma از تیره گل گاو زبان برای اولین بار از فلور ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 172-174

محمود ضعیفی؛ سلیمه رمضانزاده


12. مقدمه‌ای بر منطقه انتشار و تاکسونومی جنس Verbascum در ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 30-32

فریبا شریف نیا


13. شمارش کروموزومی و بررسی کاریوتیپ گونه های زیرتیره Salicornioideae از تیره اسفناج در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 128-135

سید محمود غفاری؛ لیلا سیدراثی؛ حسن ابراهیم زاده؛ حسین آخانی


14. گزارش جنس Gontscharovia برای اولین بار از ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 163-165

زیبا جم‌زاد؛ محمد حاتمی؛ محمود ضعیفی


15. گزارش گونه Corydalis integra برای اولین بار از ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 45-47

حسین معروفی


16. توجه دوباره به گونه .Hesperis leucoclada Boiss (از تیره شب بو)

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 15-23

احمد رضا خسروی


17. شمارش کروموزومی و بررسی کاریوتایپ 4 گونه اسپرس برای اولین بار از ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 181-185

فریدون انصاری؛ پریچهره احمدیان؛ عبدالرضا نصیرزاده؛ احمد حاتمی