نویسنده = ولی‌اله مظفریان
تعداد مقالات: 11
1. تکامل صفات ریخت‌شناسی بر روی سرده (Boraginaceae) Onosma در ایران، براساس توالی‌های هسته‌ای و کلروپلاستی

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-48

فاطمه نصرالهی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ الهام امینی؛ ولی‌اله مظفریان


2. مطالعاتی در باره فلور ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 127-140

ولی‌اله مظفریان


3. گونه‌ای جدید از جنس (Oxytropis DC. (Fabaceae و یک گزارش جدید از جنس (Androsace L. (Primulaceae از شمال ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-23

ایوب مرادی؛ علی اصغر معصومی؛ سعید افشارزاده؛ بهنام حمزة؛ ولی‌اله مظفریان


4. بازنگری جنس علف هفت‌بند Polygonum L. sensu lato در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 159-174

ولی‌اله مظفریان


5. یک گونه جدید از هدیزاروم (باقلائیان) و یک گزارش تازه از آنمون (آلاله‌ایان) از استان آذربایجان شرقی، مرند، ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 20-23

سمیه اکرمی؛ ولی‌اله مظفریان؛ علی‌اصغر معصومی؛ طاهر نژادستاری


7. مطالعاتی درباره فلور ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1373، صفحه 235-244

ولی‌اله مظفریان


8. گونه جدید و گزارش گونه‌های جالبی از ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 83-90

ولی‌اله مظفریان


9. گونه‌ها و گزارشات جدید از علم گیاهشناسی و ایران

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1367، صفحه 61-70

ولی‌اله مظفریان


10. گونه جدیدی از جنس گون (Astragalus) از سمنان

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1367، صفحه 109-110

علی اصغر معصومی؛ احمد قهرمان؛ ولی‌اله مظفریان


11. گیاهان و گونه جدیدی از علم گیاهشناسی‌ و ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1364، صفحه 81-86

ولی‌اله مظفریان