نویسنده = طاهر نژادستاری
تعداد مقالات: 11
1. معرفی یک زیر گونه جدید جنس (Cerastium L. (Caryophyllaceae از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-53

کتایون پورسخی؛ مصطفی اسدی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ طاهر نژادستاری؛ ایرج مهرگان


2. اهمیت سیستماتیکی میکرو-مورفولوژی دانه در جنسStellaria L. و نزدیکترین خویشاوندانش (Caryophyllaceae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 302-310

معصومه مهدوی؛ مصطفی اسدی؛ فتح ا... فلاحیان؛ طاهر نژادستاری


3. تغییر جایگاه رده بندی Astragalus remotiflorus subsp. nigrohirsutusبه سطح گونه بر اساس مطالعات ریخت شناسی و گزارش جدید کروموزومی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 98-103

امیر برجیان؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری؛ علی‌ اصغر معصومی


4. مورفولوژی گرده جنس ممرز (Corylaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 233-237

سونا آخوندنژاد؛ طاهر نژادستاری؛ علی ستاریان؛ یونس عصری؛ محمدباقر باقریه نجار


5. یک گونه جدید از هدیزاروم (باقلائیان) و یک گزارش تازه از آنمون (آلاله‌ایان) از استان آذربایجان شرقی، مرند، ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 20-23

سمیه اکرمی؛ ولی‌اله مظفریان؛ علی‌اصغر معصومی؛ طاهر نژادستاری


6. بررسی ریز ریخت‌شناسی و تشریحی گونه Puccinellia dolicholepis به عنوان گزارش جدید برای فلور ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 267-272

مریم عباسی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری؛ فریده عطار


7. ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و بررسی‌های تشریحی گروه آرایه‌های متعلق به گونه Chenopodium album

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 69-75

مریم ملک‌لو؛ سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری


8. یک گزارش و یک گونه جدید از جنس (Poa L. (Poaceae برای فلور ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 57-60

مهسا کاوسی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری


9. گزارش گونه Apera interrupta برای اولین بار از ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 67-68

قدیر طاهری؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری؛ محمد رضا جوهرچی؛ احمدرضا بهرامی


10. مطالعه‌ای در مورد جلبکهای سبز دریاچه‌ها و برکه‌های باغ گیاهشناسی ملی ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 159-168

طاهر نژادستاری؛ زیبا جمزاد؛ زینب شریعتمداری


11. مطالعه مقدماتی فلور خزه‌ای استان گلستان و مقایسه آن با فلور خزه‌ای ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 63-81

احمد قهرمان؛ کاظم مهدیقلی؛ طاهر نژادستاری؛ فریده عطار