نویسنده = عباس سعیدی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه فیلوژنتیکی گونه‌های ایرانی بخش Onobrychoidei از جنس گون (تیره بقولات) بر اساس داده‌های ریخت شناسی و توالی‌های ITS هسته‌ای

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 239-248

مجید قربانی نهوجی؛ عباس سعیدی؛ علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


2. فیلوژنی بخشه Dissitiflori از جنس گون در ایران براساس داده‌های ریخت شناختی و nrDNA ITS

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-9

رضا شیخ اکبری مهر؛ عباس سعیدی؛ شاهرخ کاظم پور اصالو؛ علی اصغر معصومی


3. گونه جدید Astragalus montismishoudaghi از جنس گون از شمال غرب ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 178-180

رضا شیخ‌اکبری مهر؛ مجید قربانی نهوجی؛ عباس سعیدی