نویسنده = سعید افشارزاده
تعداد مقالات: 8
1. بازنگری جنس Zannichellia L. (Potamogetonaceae) در ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-114

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ مهری دیناروند


2. گونه‌ای جدید از جنس (Oxytropis DC. (Fabaceae و یک گزارش جدید از جنس (Androsace L. (Primulaceae از شمال ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-23

ایوب مرادی؛ علی اصغر معصومی؛ سعید افشارزاده؛ بهنام حمزة؛ ولی‌اله مظفریان


3. گزارش .Potamogeton friesii Rupr به عنوان گونه ی جدیدی برای فلور ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-42

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ مهری دیناروند


4. سه گزارش جدید از جنس Laurencia (جلبک های قرمز راسته Ceramiales) در سواحل خلیج فارس، ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 248-256

فروغ صالحی پور باورصاد؛ سعید افشارزاده


5. تعیین تنوع ژنتیکی سه گونه از جنس کارا در ایران با استفاده از تکنیک رپید

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 318-326

سید صدرالدین قائم‌مقامی؛ سعید افشارزاده؛ غلامرضا بلالی


6. گونه‌های مورفولوژیکی جدید از سیانوفیتای هتروسیست‌دار در شالیزارهای استان گلستان

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 311-317

رقیه سیاه بالایی؛ سعید افشارزاده؛ شادمان شکروی


7. معرفی 13 گونه جدید جلبکهای خاکزی از شالیزارهای استان گلستان

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 314-319

رقیه سیاه بالایی؛ سعید افشارزاده؛ شادمان شکروی؛ شکوه نکوئی


8. گزارش سه گونه جدید از جنس های Achillea, Cardaria, Scorzonera برای فلور ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 167-171

رضا نادری؛ سعید افشارزاده؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ بهمن اسلامی