نویسنده = شادمان شکروی
تعداد مقالات: 4
2. گزارش جدید گونه Microchaete goeppertiana Kirchner از سیانوفیتای نوستوکال برای فلور جلبکی ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 112-118

الهام جعفری؛ شادمان شکروی؛ ندا سلطانی


3. گونه‌های مورفولوژیکی جدید از سیانوفیتای هتروسیست‌دار در شالیزارهای استان گلستان

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 311-317

رقیه سیاه بالایی؛ سعید افشارزاده؛ شادمان شکروی


4. مطالعه نمونه‌های خاکزی جنس Anabaena Bory ex Bornet et Flahault از تیره Nostocaceae در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 105-118

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی؛ شادمان شکروی