نویسنده = مهرو حاجی منیری
تعداد مقالات: 6
1. گلسنگ‌های جدید و قابل ملاحظه از نواحی نیمه‌بیابانی شمال‌شرق ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 140-144

مهرو حاجی منیری؛ هاری زیپمن


2. اضافه‌ای بر یافته‌های قارچ‌های گلسنگ‌رست ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 104-106

ریحانه ولی‌خانی؛ مهرو حاجی منیری


3. درباره (Wulfen) Körb. Rhizocarpon viridiatrum در شمال شرق ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 276-281

مهرو حاجی‌منیری؛ صالح کامیابی


4. یادداشتی بر گلسنگ‌های حومه مشهد (خراسان‌رضوی، شمال‌شرق ایران)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 133-136

مهرو حاجی منیری؛ مریم جندقی؛ محبوبه مسرورنیا


5. مطالعه مقدماتی Rhizocarpon macrosporum در استان خراسان‌ رضوی (شمال‌شرق ایران)

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 185-189

دکتر مهرو حاجی منیری؛ صالح کامیابی؛ استیون کلایدن