نویسنده = ولی اله مظفریان
تعداد مقالات: 5
1. سه گونه جدید از جنس گون (Astragalus) برای ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-5

علی اصغر معصومی؛ ولی اله مظفریان؛ ایوب مرادی؛ علی باقری


2. اولین گزارش از بررسی و معرفی پلی کارپی در توده های باریجهFerula gummosa

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 48-55

علی عمارلو؛ ولی اله مظفریان


3. گونه های جدید و گزارش های تازه از استان گیلان، ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 112-120

ولی اله مظفریان


4. گونه های جدید و گزارش های تازه از تیره کاسنی در ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 24-29

ولی اله مظفریان


5. گونه جدیدی از جنس Atraphaxis (تیره علف هفت بند) از شمال شرق ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-4

سولماز توکلی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ ولی اله مظفریان