نویسنده = علی اصغر معصومی
تعداد مقالات: 12
1. سه گونه جدید از جنس گون (Astragalus) برای ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-5

علی اصغر معصومی؛ ولی اله مظفریان؛ ایوب مرادی؛ علی باقری


2. نام ها و مترادف های جدید برای گون ها

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 123-125

علی اصغر معصومی


3. نگرشی اجمالی بر جنس گون در کوه بز قوش

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 94-100

علی اصغر معصومی؛ ولی اله مظفریان؛ عادل رمضانی


4. یافته‌های تکمیلی از جنس گون بخش Hymenostegis (باقلائیان) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-19

علی باقری؛ علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمانی نژاد


5. مروری بر جنس اسنکبیل (Calligonum) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 43-54

علی اصغر معصومی


6. گونه جدیدی از جنس .Calligonum L در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 153-153

علی اصغر معصومی؛ حسین بتولی


7. تاکزونومی تجربی جنس بید در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-20

علی اصغر معصومی


8. معرفی دوگونه جدید و گزارش دوگونه جدید بید از ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-6

علی اصغر معصومی؛ فاطمه معینی؛ محمد رضا رحیمی نژاد


9. یادداشتهایی در خصوص تاکسونومی بخش Astragalus sect. Ammodendron در ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 82-86

مسعود رنجبر؛ علی اصغر معصومی؛ رویا کرمیان


10. گونه جدید از جنس گون از ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 87-88

علی اصغر معصومی؛ ولی الله مظفریان


11. دو گونه جدید از جنس گون در ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 78-81

علی اصغر معصومی


12. گونه جدید ASTRAGALUS KABUTARALANENSIS از استان لرستان، ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 193-195

علی اصغر معصومی؛ محمد مهدی دهشیری