نویسنده = زیبا جم زاد
تعداد مقالات: 4
2. مرور تاکسونومیکی گونه Scutellaria multicaulis در ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 10-24

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم زاد؛ حجت اله سعیدی


4. مطالعات ریز ریخت شناسی کرک در جنس Marrubium L. ، تیره Lamiaceae در ایران و نقش عوامل محیطی بر گوناگونی آنها

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-58

مریم اهوازی؛ زیبا جم زاد؛ غلامرضا بلالی؛ حجت الله سعیدی