نویسنده = شاهین زارع
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه کاریوتیپی و گزارش عدد کروموزومی جدید در برخی گونه‌های سرده فرفیون، تیره Euphorbiaceae در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-71

جرن فصیحی؛ شاهین زارع؛ نسیم اذانی؛ یاسمن سلمکی


2. اعداد کروموزومی و ویژگی‌های کاریوتیپی گونه‌های انتخابی از سرده پیاز (تیره نرگسیان) بخشه والک‌ها از ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 158-164

آزاده اخوان؛ حجت الله سعیدی؛ شاهین زارع؛ محمد رضا رحیمی نژاد


3. آناتومی دمبرگ جنس گون، بخش Incani در ایران یک رویکرد فیلوژنتیکی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 138-145

احمدرضا محرابیان؛ شاهین زارع؛ دینا عزیزیان؛ دیترش پودلش


4. یاداشتهایی بر تاکسونومی و پراکنش Sameraria (تیره شب بو) در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 163-168

حمید موذنی؛ شاهین زارع؛ حمیده رنجبر


5. گونه ای جدید از جنس COUSINIA از جنوب غرب ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 65-69

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ اقدس صابر؛ شاهین زارع


6. گونه جدیدی از بخش Halicacabus از جنس گون (Astragalus L.) در ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 95-99

شاهین زارع