نویسنده = حمید اجتهادی
تعداد مقالات: 3
1. Barbarea integrifolia DC. گونه گیاهی نادر در استان مازندران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 28-30

کوروش کاوسی؛ طاهر نژاد ستاری؛ یونس عصری؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد؛ حمید اجتهادی


2. بررسی صفات تشریحی و گرده شناسی جنس چوبک (Acanthophyllum C. A. Mey) در شمال شرق ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-118

معصومه محمودی شمس‌آباد؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی


3. گزارش جدید گونه Betula litwinowii و بررسی پراکنش جغرافیایی جنس توس در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 237-241

حبیب زارع؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ حمید اجتهادی؛ طیبه امینی اشکوری