بررسی اجمالی جنس Plocama از روناسیان ((Rubiaceae در فلور ازبکستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه گیاه‌شناسی، آکادمی علوم جمهوری ازبکستان

2 گروه زیست شناسی،دانشگاه ملی کونجیو کره

چکیده

مروری بر روی جنس Plocama از روناسیان ((Rubiaceae در فلور ازبکستان ارایه می‌گردد. این جنس رلیک، هفت گونه دارد که دو تای آنها انحصاری ازبکستان هستند. هم‌نامهای اصلی، نمونه‌های تیپ، اطلاعات بوم‌شناختی، کلید شناسایی، تصاویر و نقشه پراکندگی گونه‌ها ارایه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Aiton, W. 1789: Catalogue of the plants. -Hort. Kew. 1: 292

Backlund, M. & Thulin, M. 2007: Revision of the Mediterranean species of Plocama (Rubiaceae). -Taxon 56 (2): 516-520.

Backlund, M., Bremer, B. & Thulin, M. 2007: Paraphyly of Paederieae, recognition of Putorieae and expansion of Plocama (Rubiaceae-Rubioideae). -Taxon 56 (2): 315-328.

Ehrendorfer, F. & Schönbeck-Temesy, E. 2005: Genera Gaillonia, Jaubertia, Pterogaillonia, Pseudogaillonia, Aitchinsonia. In. Flora Iranica. Vol. 176: 21-47.

Khassanov, F. O. & Pratov, U. 2009: Red Data Book of Uzbekistan, 4th ed.: 253-254. -Chinor ENK-Tashkent.

Khassanov, F. O., Khamraeva, D.T., Khuzhanazarov, U. & Achilova, N. 2014: A new species from genus Plocama L. (Rubiaceae Juss.) from Middle Asia. -Stapfia 101: 23-26.

Linczewsky, I.A. 1973: De genere Gaillonia A. Rich. ex DC. (Rubiaceae). -Novosti Sist. Vyssh. Rast. 10: 224-236. -Science Publishers, Leningrad.

Pachomova, M. G. 1987: Genus Neogaillonia Lincz. In. Conspectus Florae Asiae Mediae. Vol. 9: 282-284. -Tashkent.

Takhtajan, A. 1986: Floristic regions of the World. 522 pp. -Berkeley, Los Angeles, London.

Tscherneva, O.V. 1961: Genus Gaillonia A.Rich. In. Flora of Uzbekistan. Vol. 5: 530-532. -Tashkent