گزارش گونه Scorzonera koelpinioides به عنوان گونه جدیدی برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

3 دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

گونه Scorzonera koelpinioides که از جنوب شرقی ایران بزمان جمع‌آوری گردیده، برای اولین بار از ایران گزارش داده می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


Rechinger K. H. 1977: Scorzonera L. in K. H. Rechinger Flora Iranica no. 122. -Graz.