گونه جدید و گزارش‌های جدید از جنس گون Astragalus از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، بخش هرباریوم، دانشگاه بوعلی سینا

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

گونه جدید A. scapiger از بخش Onobrychoidei DC. از ایران (پارک گلستان) به عنوان گونه جدید معرفی می‌گردد. سه گونه دیگر به نامهای A. arguricus، A. ornithopodioides ، A. conspicuus  از گروه کرک‌های دو‌شاخه‌ای subgen. Cercidothrix متلعق به بخشهای Onobrychoidei  و Ornithopodium به عنوان گزارش جدید از ایران معرفی می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها