گزارشهای جدید و جالب از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قبیله Nardeae با گونه Nardusstricta برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردد. همچنین گونه Melilotusneapolitana به عنوان یک گونه جالب ارائه می‌شود. محل دقیق گیاهان در ایران و نیز پراکنش آنها در دنیا توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Bor, N. L. 1970: Gramineae. In K. H. Rechinger (ed.) Flora Iranica, no. 70.­ -Graz.

Chamberlain, D. F. 1970: Melilotus. In P. H. Davis (ed.) Flora of Turkey, vol. 3: 448-­452, Edinburgh.