گونه‌های جالب توجه از جنس گون از بخش Caprini از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 در میان 113 گونه شناخته شده از بخش Caprini که یکی از بزرگترین بخش‌های جنس گون می‌باشد همچنان دو گونه A. aliomranii وA. saremii به عنوان گونه‌های جدید از این بخش معرفی می‌شوند. هر یک از گونه‌ها با نزدیکترین خویشاوندان خود مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها