گونه جدیدی از جنس گون (Astragalus L. ) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گونه Astragalus memoriosus  از بخش ‍Caraganella به عنوان گونه جدیدی معرفی و شرح داده می‌شود. از ویژگیهای این گونه در بخش، بلندی آن به طول حدود 100 سانتی‌متر، بلندی پایک گل‌آذین و ساقه‌های نقره‌ای رنگ است. گونه مذکور با داشتن اختصاصات زیر از گونه نزدیک خود A. reshadianusتشخیص داده می‌شود. طول پایک گل‌آذین بلند، خوشه به طول 8 تا 12 سانتی‌متر (نه 5/1 تا 2 سانتی‌متر)، کاسه‌گل پوشیده از کرکهای سیاه و سفید خوابیده ( نه کرک سفید تنها) و نیام بدون کرک ( نه کرکی).

کلیدواژه‌ها