دو گونه جدید از جنس گون(Astragalus) از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گونه‌های A. leucocerciformis, Astragalus pseudo-orthocarpus  به عنوان گونه‌های جدید نامگذاری و شرح داده می‌شوند. گونه‌های فوق به ترتیب متعلق به بخش‌های Astragalus ، Anthylloidei هستند. تفاوتهای این گونه با نزدیک‌ترین خویشاوندان آنها توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها