گیاه Digera muricata ، جدید برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گیاه Digera muricata (L.) Mart. ، که از منطقه جالق در بلوچستان جمع‌آوری شده است برای اولین بار از فلور ایران گزارش می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Aellen, P. 1972: Amaranthaceae, in Rechinger, K. H. Flora Iranica, no. 91­. - Graz.