واحد رده‌بندی جدید و گزارش گونه‌های جدیدی از (Paracaryum (Boraginaceae از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گونه Paracaryum glandulosum به عنوان گونه جدید از ایران نامگذاری و شرح داده می‌شود. گونه‌های P. cynoglossoides، P. polyanthum با ترکیب جدید و برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردند. نام پایه ترکیبهای جدید  Mattiastrum cynoglossoidesو M. polyanthum است.
گونه‌های P. heratense، P. Leptophyllum و P. papillosum برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


Mill, R. R. 1978: Paracaryum in P. H. Davis Flora of Turkey vol. 6: 282- 300. -Edinburgh.

Riedl. H. 1967: Boraginaceae in K. H. Rechigner Flora Iranica no. 48 -Graz.