گونه جدیدی از جنس Galium از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گونه Galium tehranicum به عنوان گونه جدید نامگذاری و شرح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها