گونه جدید از جنس کلاغک Muscari از ایران (استان کردستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان کردستان-ایران

چکیده

گونه Muscari kurdicum  به عنوان گونه جدید نامگذاری و شرح داده می‌شود. تفاوتهای این گونه با خویشاوندان آن که عبارتند از M. pseudomuscari, M. azureum and M. coelestreدر جدول پیوست شرح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Davis, P. H. & Stuart, D. C. 1984: Muscari  in Flora Turkey and the East Aegean Islands. 8: 245-263 – Edinburgh.

Djafari, A. 2005: Systematic and Biosystematic study on Bellevalia Lapeyr. and Muscari Mill. species in Iran, Ph.D thesis, p. 333. -Azad university, section science and research. Tehran (unpublished).

Rechinger, K. H. 1990: Muscari in K. H. Rechinger Flora Iranica 165: 140-149. -Graz.