اولویت بندی نواحی برای حفاظت تیره رز در ایران بر پایه آنالیز پراکندگی جغرافیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه غنای گونه ای تیره رز را به کمک برنامه DIVA-GIS و با استفاده از خانه گرید های 10×10 کیلومتر و محدوده دایره ای همسایه با شعاع 50 کیلومتر برای مشخص کردن نواحی دارای پتانسیل حفاظت برای خانواده رز نقشه برداری گردید. این آنالیز با استفاده از 5762 داده ژئورفرنس شده انجام شد. مناطق اصلی بالقوه جهت حفاظت این خانواده در ایران ناحیه ایرانی-تورانی با دو بخش مهم البرز مرکزی و کوههای زاگرس است. این مناطق بر مناطق بومزادی این خانواده منطبق هستند. تیره رز 91 گونه نادر و 70 گونه بومزاد دارد. استان مازندران (واقع در البرز مرکزی) با بیشترین تعداد گونه نادر (23 گونه) یکی از مهم ترین نواحی برای حفاظت به شمار می آید. 10 خانه گرید 50×50 کیلومتر لازم است تا تمام گونه های این تیره را در بر گیرد.

کلیدواژه‌ها


Akhani, H., 1998: Plant biodiversity of Golestan National Park.- Stapfia 53: 1-411.

Alex, M., 1985: Klimadaten ausgewa¨hlter Stationen des Vorderen Orients.- Beihefte zum Tu¨binger Atlas des Vorderen Orients. Reihe A, Nr. 14. Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden.

Bisby, F.A., 2000: The quiet revolution: biodiversity informatics and the internet. -Science 289: 2309-2312.

Bonham-Carter, G., 1994: Geographic information systems for geoscientists. Modelling with GIS. Computer Methods in the Geosciences 13. -Pergamon/Elsevier, London, UK.

Breckle, S.-W., 2002: Walter’s vegetation of the earth. The ecological systems of the geo-biosphere. -Springer, Heidelberg, p. 527.

Browicz, K., Frohner, S., Gilli, A., Nordborg, G., Riedl, H., Schiman-Czeika, H., Schonbeck-Temesy, E. & Vassilczenko, L.T., 1969: Flora Irania, no. 66. Gratz-Austria.

Brush, S.B. 2000: The issues of in situ conservation of crop genetic resources. Pages 3-26 in S. B. Brush, editor. Genes in the field: on-farm conservation of crop diversity. International Plant Genetic Resources Institute, International Development Research Centre, Ottawa, Canada, and Lewis Publishers, Boca Raton, Florida, USA.

Chen Youhua & Bi Junfeng 2007: Biogeography and hotspots of amphibian species of china: Implications to reserve selection and conservation. Current Science 92(4): 480-489.

Cressie, N.A.C., 1991: Statistics for Spatial Data. - John Wiley & Sons, New York, USA.

Crisp, M.D., Laffan, S., Linder, H.P. & Monro, A. 2001: Endemis in the Australian flora. Journal of Biogeography 28: 183-198.

Djamali, M., de Beaulieu, J.-L., Shah-Hosseini, M., Andrieu-Ponel, V., Amini, A., Akhani, H., Leroy, S.A.G., Stevens, L., Alizadeh, H., Ponel, P., Brewer, S., 2009: An Upper Pleistocene long pollen record from the Near East, the 100 m-long sequence of Lake Urmia, NW Iran. Quaternary Research 69: 413-420.

FAOSTAT., 2008. At: http://faostat.fao.org/site/567/ DesktopDefauH.aspx?PageID=567.

Funk, V.A. and Richardson, K.S., 2002: Systematic data in biodiversity studies: Use it or lose it. Syst. Biol. 51: 303-316.

Google earth., 2014. At: http://earth.google.com/

Graham, C.H., Ferrier, S., Huettman, F., Moritz, C. and Peterson, A.T., 2004: New developments in museum based informatics and applications in biodiversity analysis. Trends Ecol. Evol. 19: 497-503.

Hatami, E. & Khosravi, A. R., 2013: Mapping of geographic distribution of C3 and C4 species of the family Chenopodiaceae in Iran. Iranian Journal of Botany. 19 (2): 263-276.

Hijmans, R. J., Guarino, L., Jarvis, A., O’Brien, R., Mathur, P., Bussink, C., Cruz, M., Barrantes, I. & Rojas, E., 2005: DIVA-GIS version 5.2 Manual. Accessed at www.diva-gis.org.

Hijmans, R. J. & Spooner, D. M., 2001: Geographic distribution of wild potato species. American Journal of Botany. 88 (11): 2101-2112.

Hodgkin, T., 1997: Some current issues in the conservation and use of plant genetic resources. Pages 3 10 in W. G. Ayad, T. Hodgkin, A. Jaradat, and V. R. Rao, editors. Molecular genetic techniques for plant genetic resources. Report of an International Plant Genetic Resources Institute Workshop, 9-11 October 1995, Rome, Italy. Available online at: http://www.ipgri.cgiar.org/ publications/HTMLPublications/675/ch2.htm.

Hummer Kim, E. & Janick, J., 2009: 1.Rosaceae: Taxonomic, Economic Importance, Genomics. Rosaceae. 1-17.

International Plant Genetic Resources Institute. 1999: Diversity for development; the new strategy of the International Plant Genetic Resources Insititute. IPGRI, Rome, Italy.

IPNI., 2014. At: http://www.IPNI.org

Judd, W. S., Campbell, C. S., Kellogg, E. A. and Stevens, P. F., 1999: Plant Systematics: A phylogenetic approach. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, MA. 290-306.

Kalkman, C., 2004: Rosaceae. In: Kubitzki, K. (Ed.), Flowering Plants - Dicotyledons: Celastrales, Oxalidales, Rosales, Cornales, Ericales. Springer, Berlin, pp. 343-386.

Khatamsaz, M., 1992: Flora of Iran.  Research Institute of Forests and Rangelands. No. 6 (Rosaceae).

Klein, JC., 1991: Endemisme a` l’etage alpin de l’Alborz (Iran). Flora et Vegetatio Mundi 9: 247-261.

Kreft, H. & Jetz, W., 2007: Global patterns and determinants of vascular plant diversity. Pnas vol. 104, no. 14: 5925-5930.

Lira Rafael, Villasenor Jose L., Ortiz Enrique (2002). A proposal for the conservation of the family Cucurbitaceae in Mexico.Biodiversity and Conservation.11: 1699-1720.

Lo Eugenia, Y. Y., Donoghue, M. J., 2012: Expanded phylogenetic and dating analyses of the apples and their relatives (Pyreae, Rosaceae). Molcular phylogenetics and evolution. 63: 230-243.

Long, A.J., Crosby, M.J., Stattersfield, A.J. & Wege, D.C., 1996: Towards a global map of biodiversity: patterns in the distribution of restricted-range birds. Global Ecology and Biogeography Letters. 5: 281-304.

Magurran, A.E., 1988: Ecological diversity and its measurement. Princeton University Press, Princeton, U.S.A.

McAllister, D.E., Schueler, F.W., Roberts, C.M. & Hawkins, J.P., 1994: Mapping and GIS analysis of the global distribution of coral reef fishes on an equal-area grid. Mapping the diversity of nature (ed. R.I. Miller), pp. 155-175. Chapman & Hall, London.

McNeely, J. A., and Scherr, S., 2002: Ecoagriculture: strategies to feed the world and save biodiversity. Island Press, Washington, D.C., USA.

Medail Frederic &Quezel Pierre. (1999). Biodiversity Hotspots in the Mediterranean Basin: Setting Global Conservation Priorities. Conservation Biology. Vol. 13, No. 6: 1510-1513.

Meyers, N., Mittermeier, R.A., Mittemeier, C.G., Fonseca, G.A.B., & Kent, J., 2000: Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403: 863-858.

Mittermeier, R. A., N. Myers, J. B. Thomsen, G. A. B. Da Fonseca, and S.Olivieri. (1998). Biodiversity hotspots and major tropical wilderness areas: approaches to setting conservation priorities. Conservation Biology 12:516–520.

Mousavi, T. S. & Khosravi, A. R., 2010: Patterns of distribution in the family Fabaceae (except Astragalus) in Iran. -Iranian Journal of Botany, 16 (2): 303-313.##

Myers, N., 1988: Threatened biotas: “hot-spots” in tropical forests. The Environmentalist 8: 187-208. ##

Myers, N., 1990: The biodiversity challenge: expanded hot-spots analysis. The Environmentalist 10: 243-256. ##

Noroozi, J., Akhani, H., Breckle, S. W., 2008: Biodiversity and phytogeography of the alpine flora of Iran. Biodiverse conserve 17: 493-521.##

Peters Michael, Hyman Glenn, Peter Jones. (2005). Identifying Areas for Field Conservation of Forages in LatinAmerican Disturbed Environments. Ecology and Society 10(1): 1. [online] URL:http://www. ecologyandsociety. org/vol10/iss1 /art1/##

Rebelo, A. G., 1994: Iterative selection procedures: centres of endemism and optimal placement of reserves. Strelitzia. 1: 231-257.##

Rebelo, A. G. & Siegfried, W. R., 1992: Where should nature reserves be located in the Cape Floristic Region, South Africa? Models for the spatial configuration of a reserve network aimed at maximizing the protection of diversity. Conservation Biology. 6: 243-252.##

Reid, W. V., 1998: Biodiversity hotspots. Trends in Ecology and Evolution 13: 275-280.##

Robertson, M. P. & Barker, N. P., 2006: A technique for evaluating species richness maps generated from collections data. South African Journal of Science 102: 77-84.##

Shahi-Gharahlar, A., Zamani, Z., Fatahi, R., Bouzari, N., 2011: Estimation of genetic diversity in some Iranian wild Prunus subgenus Cerasus accessions using inter-simple sequence repeat (ISSR) markers. Biochemical systematic and ecology. 39: 826-833. ##

Smidt, E. C., Silva-Pereira, V., Borba Eduardo, L. and Van Den Berg, C., 2007: Richness distribution and important areas to preserve Bulbophyllum in the neotropics. LANKESTERIANA. 7(1-2): 107-113. ##

South African Biodiversity Information Facility. Online: http://www.sabif.ac.za##

Tropicos., 2014 At: http://www.Tropicos.org##

Williams, P.H., Humphries, C.J. & Gaston, K.J. 1994: Centres of seed-plant diversity: the family way. Proceedings of the Royal Society of London B. 256: 67-70.##