کلیدواژه‌ها = No keywords
تعداد مقالات: 116
76. مطالعاتی روی خانواده گل بنفشه (Violaceae) در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1368، صفحه 171-182

محبوبه خاتم‌ساز


78. دو گونه جدید از جنس (Allium (Alliaceae از ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1368، صفحه 165-170

فریده متین


79. گونه‌ها و گزارشات جدید از علم گیاهشناسی و ایران

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1367، صفحه 61-70

ولی‌اله مظفریان


80. مطالعاتی درباره جنس گون (Astragalus) در ایران (3)، گونه‌های جدید

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1367، صفحه 127-142

علی اصغر رمک معصومی


81. یازده گونه و یک بخش جدید از جنس گون در ایران

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1367، صفحه 71-90

علی اصغر رمک معصومی؛ دیتریش پودلش


83. جنس Lagochilus در ایران

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1367، صفحه 91-103

زیبا جمزاد


85. گیاهانی از کویر میغان (اراک)، جدید برای ایران

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1367، صفحه 105-107

حسین آخانی سنجانی


86. گونه جدیدی از جنس گون (Astragalus) از سمنان

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1367، صفحه 109-110

علی اصغر معصومی؛ احمد قهرمان؛ ولی‌اله مظفریان


88. Eremostachys lanata و Mentha mozaffarianii دو گونه جدید خانواده Labiatae از ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1366، صفحه 111-116

زیبا جم‌زاد


89. مطالعاتی درباره جنس گون (Astragalus) در ایران (2)، گونه جدید

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1366، صفحه 189-195

علی اصغر رمک معصومی


90. تعداد 9 واحد رده‌بندی جدید از جنس‌گون (Astragalus) در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1366، صفحه 95-110

دیتریش پودلش؛ علی اصغر رمک معصومی


91. گونه جدید و اولین گزارش گونه‌هایی از جنس های Geum و Potentilla در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1366، صفحه 89-94

محبوبه خاتم‌ساز


93. شمارش کروموزومی تعدادی از نهاندانگان ایران (2)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1366، صفحه 183-188

سید محمود غفاری


94. گیاهان منطقه حفاظت شده ارسباران، شمال غربی ایران (قسمت اول)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1366، صفحه 129-175

مصطفی اسدی


95. گونه جدید از جنس بادام(Amygdalus (Rosaceae در ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1364، صفحه 77-80

محبوبه خاتمساز‌


96. گیاهان و گونه جدیدی از علم گیاهشناسی‌ و ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1364، صفحه 81-86

ولی‌اله مظفریان


97. سفرهای گیاه‌شناسی بهبودی در ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1364، صفحه 1-8

موسی ایرانشهر؛ فریده متین


98. گزارشات جدید و کلید شناسایی جنس شیرخشت (Cotoneaster) در ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1364، صفحه 55-62

محبوبه خاتمساز


99. گونه Campanula crispa جدید برای ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1364، صفحه 65-66

فاطمه آقابیگی


100. گونه (Dracocephalum oligadenium (Labiatae ، جدا از سایر گونه‌ها

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1364، صفحه 75-76

اسفندیار اسفند‌یاری