کلیدواژه‌ها = Algae
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تنوع فیتوپلانکتونی تالاب گندمان، غرب ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 153-161

جواد چراغپور؛ سعید افشارزاده؛ مظفر شریفی؛ رضا رمضان‌نژاد‌قادی؛ مرتضی مسعودی


2. فلور فیتوپلانکتونی تالاب میانکاله

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 141-148

مرتضی مسعودی؛ رضا رمضان‌نژاد ‌قادی؛ حسین ریاحی