کلیدواژه‌ها = Agropyron cristatum
تعداد مقالات: 2
1. تنوع ژنتیکی بین جمعیت های خودروی Agropyron cristatum براساس الکتروفورز پروتئین‌های دانه

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 186-193

مهدی یوسفی؛ مهرنوش اسماعیلی؛ محمود اوتروشی


2. دو واحد جدید از گونه ( .Gaerner Agropyron cristatum L) برای فلور ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 47-50

مهدی یوسفی؛ مصطفی اسدی