کلیدواژه‌ها = tuberculate rhizoid
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جدید Riccia pseudo- frostii، تیره Ricciaceae برای فلور خزه گیان ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-38

راضیه تقوی زاد