کلیدواژه‌ها = Azarbaijan
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی اجمالی بر جنس گون در کوه بز قوش

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 94-100

علی اصغر معصومی؛ ولی اله مظفریان؛ عادل رمضانی