کلیدواژه‌ها = Nepeta wuana
تعداد مقالات: 1
1. گونه Nepeta wuana گونه ای جدید از خانواده نعنا، زیر خانواده Nepetoideae زیرقبیله Nepetinae از چین

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-18

هونگ جین دونگ؛ زیبا جمزاد؛ چونلی کزیانگ