نویسنده = سعید افشارزاده
تعداد مقالات: 8
1. بازنگری جنس Zannichellia L. (Potamogetonaceae) در ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-114

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ مهری دیناروند


2. گزارش .Potamogeton friesii Rupr به عنوان گونه ی جدیدی برای فلور ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-42

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ مهری دیناروند


3. گونه‌ای جدید از جنس (Oxytropis DC. (Fabaceae و یک گزارش جدید از جنس (Androsace L. (Primulaceae از شمال ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-23

ایوب مرادی؛ علی اصغر معصومی؛ سعید افشارزاده؛ بهنام حمزة؛ ولی‌اله مظفریان


4. سه گزارش جدید از جنس Laurencia (جلبک های قرمز راسته Ceramiales) در سواحل خلیج فارس، ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 248-256

فروغ صالحی پور باورصاد؛ سعید افشارزاده


5. گونه‌های مورفولوژیکی جدید از سیانوفیتای هتروسیست‌دار در شالیزارهای استان گلستان

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 311-317

رقیه سیاه بالایی؛ سعید افشارزاده؛ شادمان شکروی


6. تعیین تنوع ژنتیکی سه گونه از جنس کارا در ایران با استفاده از تکنیک رپید

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 318-326

سید صدرالدین قائم‌مقامی؛ سعید افشارزاده؛ غلامرضا بلالی


7. معرفی 13 گونه جدید جلبکهای خاکزی از شالیزارهای استان گلستان

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 314-319

رقیه سیاه بالایی؛ سعید افشارزاده؛ شادمان شکروی؛ شکوه نکوئی


8. گزارش سه گونه جدید از جنس های Achillea, Cardaria, Scorzonera برای فلور ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 167-171

رضا نادری؛ سعید افشارزاده؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ بهمن اسلامی